Filmowanie video - eventy i filmy promocyjne

Reklama na stronę czy film z eventu?

Od ponad 5 lat oferujemy filmy promocyjne i dokumentację eventową. Od szybkich akcji na jeden aparat DSLR po filmowanie w kilkuosobowej ekipie z ciężarówką sprzętu.

Filmowanie video
Zaj­mu­jemy się sze­roko rozu­mianą reali­za­cją krót­kich form fil­mo­wych. Two­rzymy m.in. tele­dy­ski, reklamy, ani­ma­cje, doku­men­ta­cję even­tów, wywiady. Dzia­łamy w całej Polsce.
Filmwanie video specjalistycznym sprzętem
Wykłady i konferencje nagry­wamy z min. 2 kamer, aby były cie­kawe dla widza. Dźwięk pod­pi­namy bez­prze­wo­dowo na mówcy, dzięki czemu sły­chać go czy­sto i bez pogłosu sali.
Sprzęt audio używany do filmowanie video
Kiedy nie uży­wamy naszego sprzętu video, poży­czamy go. Wyna­jem sprzętu video pozwala nam jesz­cze lepiej roz­wi­jać naszą bazę sprzętową.

Więcej szczegółów i portfolio filmowe znajdziesz na naszej stronie www.streetvid.pl

Napisz do nas, prawdopodobnie możemy Ci pomóc.

Napisz mi e-maila na patryk @ estetyczny . net

Top